Vi bruger Cookies!     

         
 X     
PRISER &TILSKUD

PRIVAT DAGPLEJER


Priser og tilskud.

Dagplejepladsen koster.

   8.100 kr pr.mdr.Heraf udgør forældres

Egenbetaling.  2.125 kr.pr.mdr.

Tilskudet fra Egedal Kommune udgør i 2017  kr. 5975,00 pr. mdr.

 

Dagplejepladsen koster fra 2 år og 10 mdr.

   5.250kr pr.mdr.Heraf udgør forældres 

Egenbetaling.  1.595 kr. pr.mdr

Tilskudet fra Egedal Kommune udgør i 2017 kr.3655,00

 Priserne er gældende fra 01-01-2017 til 31-12-2017

  I forhold til Egedals Kommunale Dagpleje er der en besparelse

  På  1.125,00kr om mdr. i alt 13.500,00kr årligt.    

Kommunen kan kræve tilbagebetaling af for meget

betalt tilskud med tilbage virkende kraft pr.01 jan.

Hvis dette er tilfældet bliver prisen pr. mdr. omgående

sat ned fra den efterfølgende måned.

 

 

Tilskudet er skattefrit for dig,men skattepligtigt for mig da jeg betaler skat af den fulde løn.

Tilskudet kan varierer fra år til år.

Der betales i 12 mdr.

 

Der ydes desværre ikke friplads i den private ordning.

 

Hvem kan søge tilskud til at få passet? 

 

Husstanden kan søge om tilskud til pasning i alderen 24 uger til skolestart iflg.Serviceloven.

Egedal Kommune fører tilsyn med private pasningsordninger.

Egedal kommune skal godkende det hjem, hvor dit barn bliver passet, inden tilskud bevilges.

Egedal Kommune indhenter Børneattest og Straffeattest fra  Politiet på alle voksne i hjemmet inden tilskud bevilges.

Regler for tilskud

For at være berettiget til tilskud fra Kommunen,er det vigtigt at du har fået tilbudt en Kommunal dagpleje eller institions-plads. Har du ikke det kan der ikke ydes tilskud til en privat dagplejeplads.

så sig Ikke nej til en Kommunal plads.

 

Har dit barn allerede en kommunal institionsplads,kan denne opsiges med 2måneders varsel til den 1 i måneden og dit barn kan derefter starte i den Private Dagpleje med tilskud.

 

Tilskud gives efter §80 i dagtilbudsloven  og søges hos pladsanvisningen

Ansøgningsskemaet udfylder vi sammen og  sender det til Kommunen.

Vi underskriver også en pasningsaftale  med opsigelsesvarsel og andre praktiske ting .

 

Tilskud kan tidligst bevilges fra den 1 i måneden efter den måned ansøgningsskemaet er modtaget på pladsanvisningen.

 

Tilskud kan i særlige tilfælde, efter konkret vurdering, ydes til forældre som modtager barsels dagpenge eller orlovsydelse til samme barn.

 

Søskende tilskud.

 

Er der i hjemmet flere børn ,der er indmeldt i Instition/Dagpleje/Sfo

ydes der søskenderabat med 50 % på den billigste plads.Har i spørgsmål i forbindelse med tilskud til Privat Dagpleje.

 KONTAKT: Egedal Kommune center for Skole og Dagtilbud.

                    Sagsbehandler 

                      Brigitt Lilienvald.

                       TLF. 72-599308.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret 16/11/2016

Besøg  
025900